Community Parcours / Persian

SAT September 5/SUN September 6, 2015: 3 PM
PostCity

تور راهنمای رایگان

آرس الکترونیکا سوالات جذاب درباره هنر، فن آوری و جامعه را ارائه می دهد. جشنواره آرس الکترونیکای سال 2015 به زیستگاه قرن بیست و یکم اختصاص یافته است: در سال 2050 هنگامی که 80 درصد ساکنان زمین در شهرها زندگی خواهند کرد، شهرهای آینده چه شمایلی خواهند داشت؟ همزیستی جهانی ما چگونه خواهد بود؟ چگونه زندگی روزمره ما تحت این شرایط جدید عمل خواهد کرد؟ از طریق جشنواره به ما بپیوندید: ما در مرکز توزیع پستی سابق در ایستگاه قطار شهر لینز در فضای 80 هزار متر مربع این موضوعات را بررسی خواهیم کرد.

ما از شما دعوت بسیار صمیمانه در 5 یا 6 سپتامبر در 15:00 ساعت در یک تور با راهنما رایگان در (زبان خود را با استفاده) شرکت!

نشست نقطه: ارسال شهر طبقه 1 در لینز Hauptbahnhof

[contact-form-7 404 "Not Found"]